lauantai 6. kesäkuuta 2009

Pisaran 6.6.2009 käsikirjoitus

Menestys

Toivon menestyväni elämässäni. Kaikessa mihin ryhdyn, ja mitä olen jo saanut aikaiseksi, on motiivina halu menestyä mahdollisimman hyvin. Elämme yhteiskunnassa, joka tukee menestymisen kulttuuria. Koulut ja oppilaitokset laitetaan arvojärjestykseen ja valintoja opiskelupaikan suhteen tehdään sen perusteella, millaiset menestymisenmahdollisuudet koulunkäynti ja opiskelu antavat. Työpaikka- ja uravalinnat ohjautuvat myös menestymisedellytysten mukaan. Harrastuksenikin saattavat olla sen kaltaisia, että niissä tai niiden kautta on tarve menestyä. Jopa ihmissuhteitamme voi ohjata menestymisen tarpeemme. Mitä kristinuskomme perusta, Raamattu, puhuu menestymisestä? Uskomme esikuva Mooses rukoili Jumalalta: Herra, meidän Jumalamme, ole lempeä meille, anna töillemme menestys, siunaa kättemme työt. Onko siis Jumalan mielen mukaista elää menestyksekästä elämää?

Elämme maailmassa, jota ohjaavat pitkälti materialistiset arvot. Mittaamme menestystämme rahalla, omaisuudella, titteleillä, ystäviemme määrällä tai heidän vaikutusvaltaisuudellaan, saamallamme julkisuudella tai huomionosoituksilla. Kristilliset hyveet, joiden perustana ovat usko, toivo ja rakkaus, tuntuvat olevan kaukana tämän ajan arvoista. Oikeamielisyys, kohtuullisuus, nöyryys, tasa-arvoisuus, heikkojen puolelle asettuminen, omastamme antaminen, rehellisyys ja muut kristilliset hyveet tuntuvat hyviltä vain, jos niiden avulla saavutamme julkisuutta ja menestystä. Kovalla työllä, päämäärätietoisuudella, ahkeruudella ja meille annetuilla lahjoilla itse kukin voi menestyä inhimillisillä mittareilla mitattuna. Mutta Jumala ei mittaa, niin kuin ihmiset mittaavat. Raamatusta löydämme myös Jumalallisen menestymisen mittarin. Näin sanoo Herra: Älköön viisas kerskuko viisaudellaan, älköön väkevä voimillaan, älköön rikas rikkaudellaan. Joka haluaa kerskua, kerskukoon sillä, että tuntee minut ja tietää, mitä minä tahdon. Sillä minä olen Herra, minun tekoni maan päällä ovat uskollisuuden, oikeuden ja vanhurskauden tekoja. Niitä minä tahdon myös teiltä, sanoo Herra.

Suurin menestystekijä elämääni ja iankaikkisuuttani varten on sittenkin yksinkertaisesti se, että tunnen ikiaikaisen ja kaikkivaltiaan Jumalan ja hänen tahtonsa. Silloin palkintonani on iankaikkinen elämä Kristuksessa.